Kontaktujte nás

Realizace: +420 251 625 761
Projekce: +420 241 413 334
Hlášení poruch: +420 605 385 645
Žádosti o vyjádření k VO: vo@elektrostika.cz

Sídlo společnosti

ELEKTROŠTIKA, s.r.o.
U Družstva Ideál 1283/13
140 00 Praha 4 – Nusle

Reference

Projektové dokumentace zpracováváme zejména pro tyto společnosti (a mnoho dalších drobnějších zákazníků pohybujících se v oboru):

ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
PREdistribuce, a.s.
PREdistribuce, a.s.
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Ekospol a.s.
Ekospol a.s.
Central Group
Central Group
CPI a.s.
CPI a.s.

Projekční kancelář

Jsme projekční kancelář zabývající se projektováním elektro-distribučních zařízení, kabelových rozvodů VN a NN, nadzemního vedení VN a NN, veřejného osvětlení a transformačních stanic.

Tyto projektové práce provádíme včetně kompletní inženýrské činnosti a včetně získání potřebných povolení pro stavbu.

Naši pracovníci mají k dispozici moderní vybavení (průběžně obnovované), díky kterému jsou schopni rychle a efektivně vytvořit kvalitní a přehlednou projektovou dokumentaci. Jejich mnoholeté zkušenosti podtrhuje odbornost, kterou za uplynulé roky získali díky různým školením, seminářům a přednáškám v oboru.

Odd. Inženýrinku, které mají k dispozici naši projektanti, zajišťují zkušené pracovnice, které v tomto oboru působí již mnoho let a mají dostatek zkušeností k tomu, aby každou stavbu dovedly do zdárného konce. Mimo jiné zajišťují nad rámec inženýrské činnosti k projektům také vklady věcných břemen do katastru nemovitostí po realizaci jednotlivých staveb a výjimkou nejsou ani činnosti jako je dělení a odkupy pozemků a vklady budov do katastru nemovitostí.

Přípravu k naší projekční činnosti zajišťují renomované geodetické firmy a to na základě uzavřených rámcových smluv.

Mimo projekční činnosti provádíme rovněž zákresy skutečných provedení a pro distribuční společnosti pak digitální zákresy skutečných stavů dle jednotlivých jejich platných metodik.

Vybavení a software

Veškeré vybavení i softwary se průběžně dle potřeby obnovují.