Kontaktujte nás

Realizace: +420 251 625 761
Projekce: +420 241 413 334
Hlášení poruch: +420 605 385 645
Žádosti o vyjádření k VO: vo@elektrostika.cz

Sídlo společnosti

ELEKTROŠTIKA, s.r.o.
U Družstva Ideál 1283/13
140 00 Praha 4 – Nusle

ELEKTROŠTIKA, s.r.o.

Společnost ELEKTROŠTIKA, s.r.o. (založena 1992) Vám nabízí výše uvedené služby v krátkých dodacích lhůtách v dobré kvalitě. Zaměstnává autorizované inženýry v oboru technologická zařízení staveb a v oboru technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení a revizní techniky. Společnost, vzhledem k již prověřené kvalitě svých prací si může dovolit poskytnout delší záruční lhůtu na prováděné činnosti.

Informace o společnosti:
 
ELEKTROŠTIKA, s.r.o.
U Družstva Ideál 1283/13
140 00  Praha 4 – Nusle
 
IČ: 48041122
DIČ: CZ48041122
ID datové schránky: ferps79
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 15700. Základní kapitál společnosti činí 1,000.000,- Kč a je zcela splacen.

Hlavní činnosti

 • Výstavba a rekonstrukce kabelových sítí  do 110 kV a veřejné osvětlení
 • Výstavba a rekonstrukce vestavěných, venkovních a kompaktních trafostanic
 • Výstavba a rekonstrukce venkovních vedení do 110 kV včetně venkovních trafostanic do 35 kV
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Projektová činnost v energetice pro PRE, a.s., ČEZ, a.s.
 • Zemní práce vč. zemních protlaků

Certifikace

 • 2011 Firma je certifikována dle ISO 9001:2015 – management jakosti
 • 2010 Firma je certifikována BS OHSAS 18001:2007 – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • 2010 Firma je certifikována ISO 14001:2004 – systém environmentálního managementu
 • V následujících obdobích byla recertifikována na normu
  ISO 9001:2016
  ISO 14001:2016 
  ISO 45001:2018
 • Politika integrovaného řízení společnosti

Historie

 • 1992 Založení firmy společnost s.r.o. – ing. Ludvík Štika a ing. Josef Puškař
 • 1993 Zařazení do rejstříku zhotovitelů STE, a.s. od roku 2005 pak ČEZ, a.s.
 • 1993 Zahájení správy veřejného osvětlení ve městech a obcích
 • 1994 Oba jednatelé se stávají autorizovanými inženýry
 • 1997 Podepsána dohoda o spolupráci s PRE, a.s.
 • 1998 Zakoupení areálu provozovny v Řeporyjích
 • 2001 Firma je zařazena do rejstříku zhotovitelů pro PRE, a.s.
 • 2001 Firma je certifikována dle ISO 9001:2001 – management jakosti
 • 2006 Podepsána Rámcová smlouvy s ČEZ, a.s.
 • 2007 Výstavba nové administrativní budovy v areálu v Řeporyjích
 • 2008 Zakoupení a rekonstrukce školicího střediska pro 45 osob v Samechově
 • 2010 Firma je certifikována OHSAS 19001:2007 – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • 2010 Firma je certifikována ISO 14001:2004 – systém environmentálního managementu
 • 2009 Zakoupení lokality pro stavbu MVE na Berounce
 • 2013 Výstavba autodílen, zámečnické dílny, lakovny, svařovny, šaten a ubikací v areálu Řeporyje
 • 2014 Uvedení vlastní čerpací stanice pohonných hmot v areálu Řeporyje
 • 2014 Dokončena výstavba a spuštění malé vodní elektrárny na Berounce
 • 2014 Firma spravuje veřejné osvětlení v 8 městech a obcích s celkovým počtem svítidel cca. 2 500 světelných bodů
 • 2016 Oddělení školicího střediska pro 45 osob v Samechově od  ELEKTROŠTIKA, s.r.o. – jediným majitelem je Ing. Josef Puškař
 • 2016 ELEKTROŠTIKA, s.r.o. – jediným majitelem je Ing. Ludvík Štika
 • 2019 Oddělení části jmění společnosti ELEKTROŠTIKA, s.r.o. na společnosti MVE – Kaceřovský mlýn s.r.o. a na ELEKTROŠTIKA nemovitosti, s.r.o., jako společnosti nástupnické
 • 2020 UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. nový společník 52%, druhým jednatelem ing. Miloslav Hašek